Samtycke gällande insamlande av personuppgifter
När du fyller i ditt namn eller din mailadress i något av formulären på Edward & Partners får du också godkänna att Edward & Partners får registrera dina personuppgifter. Registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Behandling och syfte
När du ger ditt godkännande samtycker du till att Edward & Partners registrerar de personuppgifter som behövs för att Edward & Partners ska kunna kommunicera till dig. Personuppgifterna används bara inom ramen för Edward & Partners verksamhet, t.ex. vid utskick av information om objekt eller dylikt.Personuppgifter som behandlas av Edward & Partners
Uppgifter som registreras är namn, adress, mobilnummer, email, bostadsinformation samt eventuellt intresseområde.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag kontaktar du christian.melki@edwardpartners.se